SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022

Do třetice pro Troubsko!

Před volbami do obecního zastu- pitelstva v roce 2014 jsme jako Sdružení nezávislých kandidátů nabídli představu Troubska, které bude dostupnější, čistější, zelenější, vlídnější, pospolitější, zdravější, otevřenější, perspektivnější a bezpečnější.

Dnes, v roce 2018, se může zdát, že Troubsko se za čtyři roky příliš nezměnilo a že se, obrazně řečeno, nic „velkého“ neudělalo.

Nemyslíme si to. Proto bychom rádi krátce shrnuli, v čem jsme cíle splnili.

Že je Troubsko dostupnější,

je patrné z neustálého zlepšování stavu chodníků. Příkladem může být ulice Ostopovická, ale také nynější práce v „esíčku“
ve Veselce či na ulici Školní. Pro budování cyklostezek jsme se zapojili do činnosti místní akční skupiny Bobrava, která sdružuje stejně smýšlející obce regionu.

Zodpovědnější přístup k odpadům

nejenže vyčistil naši obec, ale také snížil poplatek za svoz komunálního odpadu od roku 2014 a to o 31 %. Sběrná hnízda na různé druhy odpadů zná každý občan Troubska. Stejně tak možnost vyzvednout si na obecním úřadě kompostér. Nepodařilo se vybudovat sběrný dvůr, což je ale způsobeno složitým procesem schvalování územního plánu.

Zelenější a čistější...

V uplynulém období se výrazně zazelenal prostor okolo kostela a hřbitova, podařilo se nám vyčistit potok. Obec vypracovala také studii na obnovu zeleně na návsi, což je důležitý krok
k estetickému pozvednutí centra Troubska.

Služba pošty

Zde jsme navzdory odtažitému vztahu státního podniku Česká pošta zachovali tuto důležitou základní službu občanům.
Od 1. září 2018 bude poštu v nezměněném režimu provozovat obec, a to ve formátu Pošta partner.

Zdravá a pospolitá obec.

Celé čtyři roky obec podporovala činnost směrující
k pospolitosti, rozvoji kultury a ochraně památek. Nemalými částkami jsme se přihlásili k aktivitám sportovců, udržovatelů obecních tradic, ale také k troubské farnosti. V roce 2018 započnou práce na víceúčelovém hřišti, které zlepší možnosti využití volného času, a také zkultivuje prostor u fotbalového hřiště. Zdravou obec jsme udrželi a rozvíjeli také tím, že v Troubsku nadále existuje nabídka komplexní základní lékařské péče.

Informace pro Vás.

S občany Troubska jsme se snažili trvale komunikovat a být maximálně otevření. S železnou pravidelností vychází 6x ročně Troubský hlasatel. Zavedli jsme také mobilní rozhlas.

Tvorbu nového územního plánu,

který by nahradil jeho již zastaralou verzi, jsme posunuli
do fáze veřejného projednávání. Vyslyšeli jsme obavy nemalé skupiny občanů a připojili se k žalobě některých sousedních obcí za zrušení zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Žaloba ale byla v závěru roku 2017 Nejvyšším správním soudem zamítnuta a navzdory druhému veřejnému projednávání územního plánu jsme jej stále nedokázali schválit.

Perspektivu Troubska

jsme úspěšně zajišťovali trvalou péči o naše školská zařízení.
K lep- šímu jsme změnili nejen tvář, ale také útroby základní školy. Nejmenší děti pak kromě jiného využívají nové dopravní hřiště v mateřské škole.

Větší bezpečnost

v obci jsme zajistili tím, že jsme se postavili proti průniku hazardu na území našeho katastru. Kromě toho jsme zvýšili pokrytí obce veřejným osvětlením, včetně rizikového přechodu u budovy obecního úřadu.

Možná, že z předešlého sumáře našich čtyř let, nevystupuje jeden viditelný a dobře prodatelný úspěch. Vyvěrá z něj naše trvalá snaha a neustálá péče
o rozvoj možná drobných, ale stejně
důležitých částic života Troubska.

Nemyslíme si, že je to málo.

Co Vás od nás čeká v nejbližší

době za důležité informace...

» Představíme Vám nový volební program.
» Seznámíme Vás s kandidáty SNK.
» Již máme i nového kandidáta na starostu obce Troubsko.