Zateplení Základní školy (2015)Začátkem roku 2014 byla k naší radosti zveřejněna 60. výzva Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3- Udržitelné využívání zdrojů energie, kterou se obec Troubsko rozhodla využít. Následovalo mnoho aktivit, aby bylo možné předložit žádost.


V prosinci 2014 (týden před Štědrým dnem) bylo vyhlášeno výběrové řízení s názvem „Zateplení objektu Základní školy v obci Troubsko“, prohlídka místa plnění byla stanovena na 29. prosince 2014, takže se neodpočívalo ani v době vánočních svátků.


V lednu 2015 proběhlo posouzení a hodnocení nabídek. Deseti uchazečům byla zaslána Zadávací dokumentace, pět uchazečů předložilo nabídku a stejný počet nabídek bylo hodnotící komisí posuzováno. Vítězným uchazečem se stala společnost SAIS Brno spol. s.r.o. s nejnižší nabídkou cenou, která byla jediným hodnotícím kritériem.Poté už jen čekalo na konec školního roku 2014/2015, aby mohly být zahájeny stavební práce. Na webových stránkách obce byl vytvořen odkaz s názvem „Zateplení objektu Základní školy“ a jeho součástí se stal informační seriál, který popisoval postupné kroky na stavbě a průběžně byla doplňována i fotodokumentace.

Všechny stavební práce byly dokončeny 28. srpna 2015.SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022