Vyjádření SNK Troubsko k předvolebnímu listu od strany „Nezávislí za lepší Troubsko...“Vážení podporovatelé SNK, vážení spoluobčané,


lži, manipulativní tvrzení, nereálné sliby a neznalost. Že jste tuto kombinaci dosud znali jen z vysoké politiky? Nové nezávislé sdružení „Nezávislí za lepší Troubsko pro naše děti“ ji svým předvolebním letákem vneslo také do naší obce. Na konfrontačně a agresívně laděný dokument, který občané Troubska dostali do svých schránek, musíme reagovat, protože je namířený především proti programu a kandidátům Sdružení nezávislých kandidátů (SNK).


Začněme neznalostmi. Za prvé, obec Troubsko nikdy nevlastnila zámek. Tudíž jej žádné její vedení nemohlo prodat do soukromých rukou. Za druhé, Troubsko není rozkopané dva měsíce před volbami, aby bylo vidět, jak se v obci pracuje. Rekonstrukce, opravy a budování je proces, který se trvale táhnul celým končícím obdobím. Namátkou – kanalizace, oprava chodníků na ulici U lednice, rekonstrukce školy, zpevněný povrch na ulici Luční. Téměř všechny investice jsou podmíněny projekty, povoleními a úspěšně zakončenými veřejnými zakázkami. Vyžadují tedy čas a ten někdy z logiky věci uzraje ke konci volebního období. Je úsměvné, že lidé, kteří v Troubsku postavili či vlastní nemovitost, předstírají, že na stavební práce existuje Arabelin prsten. Dovedeme si také živě představit, že pokud by se poslední měsíce v obci nedělo nic, byli bychom napadnuti za to, že Troubsko neinvestuje, neopravuje – zkrátka, že se nic nedělá.


Horší než neznalost vlastní obce a základních procesů její správy je ale kombinace manipulativních tvrzení, nereálných slibů a lží. Programem alternativního sdružení se jako hlavní motiv táhne problematika dopravy, zejména pak R43 a varianty, kdy by byla umístěna mezi Troubskem a Bosonohami. Naše konkurence voličům vsugerovává, že kandidáti a zastupitelé SNK vysokokapacitní křižovatku a novou dálnici v Troubsku chtějí, prosazují a že proti zvýšení dopravní zátěže v obci nic nedělají. To je nehorázná lež. Současné zastupitelstvo se zcela ztotožnilo s odmítavou peticí troubských občanů a podniklo konkrétní kroky – jednání s představiteli okolních obcí, právní kanceláří Frank & Bold, připojením se k žalobě za zrušení územních rezerv. Že považujeme za nutné schválit nový územní plán? Ano, protože rozvoj obce nestojí a nepadá se zahrnutím územních rezerv – které jsou pouze a jen rezervou pro jednu z variant řešení republikové dopravy – ale týká se řady dalších potřebných věcí typu regulace výstavby bytových domů, rozvoje podnikání či sběrného dvora. Při použití logiky bojovníků za „lepší Troubsko“ se spíše jeví, že skupina našich spoluobčanů si zbytek obce bere jako rukojmí ve své sobecké válce za ochranu svých majetků a investic.


V předloženém programu jsou další nereálné sliby a vzdušné zámky – například rozvoj obce Střelice troubští zastupitelé opravdu ovlivnit nemohou, prostor za kostelem se postupně opravuje a kultivuje, stejně tak jsou v obci postupně dokončovány chodníky. Detaily ale nyní nejsou tak podstatné. Nejsmutnější totiž je, že skupina našich na první pohled vzdělaných spoluobčanů považuje za nutné „obohacovat“ Troubsko a jeho samosprávu o lži, podpásové údery a čirý populismus.


Za Sdružení nezávislých kandidátů

Vítězslav Volánek

Doc. Ph.Dr. Petr Kaniok Ph.D.

Ing. Blanka Končická, MBA

Petr Blaha Jan Helán

SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022