Vyčištění potoka (2016)Městský úřad Šlapanice udělil v březnu 2016 souhlas s ohlášenou údržbou opevnění koryta Troubského potoka v rozsahu ř. km 5.000 – 5.600 v intravilánu obce Troubsko. Udržovací práce zahrnovaly odstranění sedimentů průtočného profilu toku, které byly odvezeny na skládku Blučina. Dále se provedla v některých částech koryta oprava zdiva a dlažby z lomového kamene (v nejvíce poškozeném úseku), vystavěla nová opěrná zeď a částečně byla také opravena betonová římsa. Veškerá údržba proběhla v současném korytě potoka, koryto nebylo nikterak rozšířeno a směrové poměry zůstaly zachovány.SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022