Oprava komunikací ul. Veselka, Troubsko - Veřejná zakázka 4/2018Po mnoha letech slov došlo k činům. Ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice byla opravena na Veselce část komunikace zvaná „esíčko“. Práce týkající se vodovodu a kanalizací zajišťoval a financoval Svazek. Obec organizačně a finančně odpovídala za nový asfaltový povrch, Dodavatelem povrchu byla společnost COLAS CZ, a.s. a celková hodnota díla byla ve výši 986 tis. Kč. Na tuto investici navazuje ještě veřejná zakázka malého rozsahu č. 7/2018 s názvem Oprava Veselského náměstí včetně zábradlí a schodů.SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022