Rekonstrukce chodníků a oprava VO na ul. Školní - Veřejná zakázka 3/2018

Aktualizace: 10. zář 2018


Již v roce 2016 bylo vedením obce rozhodnuto, že se obnoví kryt vozovky na ulici Školní. Z důvodu možnosti získat dotace na tuto investiční akci se termín realizace posouval. V roce 2016 ani v roce 2017 nebyl vyhlášen žádný dotační titul a proto se dál nečekalo a v letošním roce byly zahájeny práce na vizuální změně ulice Školní. O jednotlivých investičních akcích Vás budeme seznamovat postupně, protože stavební práce se netýkaly jen opravy chodníků a veřejného osvětlení, ale i výměny zábradlí, opravy lávek atd.

Výběrové řízení na rekonstrukci chodníků a opravu veřejného osvětlení proběhlo v měsících březen a duben 2018. Obec obdržela dvě cenové nabídky a vítězným uchazečem se stala společnost Petr Bednář se sídlem v Troubsku. Jedná se o firmou, se kterou obec dlouhodobě spolupracuje a je s výsledky prací velmi spokojená.

Z fotografií je patrné, že se oprava chodníků vydařila. Celkové náklady akce byly ve výši 2,29 mil. KčSDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022