Oprava poklopů revizních šachet - Veřejná zakázka 21/2018Také jste řidiči a do Troubska se vracíte ulicí Novou směrem od Bosonoh? A také jste se v minulosti často zlobili, že jsou kanály propadlé a jízdu jste vnímali jako pouť po tankodromu? Tak to jste si určitě všimli, že od srpna se vše změnilo. Obec nechala poklopy revizních šachet opravit. Dodavatelem se stala společnost Radovan Liška spol. s.r.o. a náklady opravy byly účtovány ve výši 203 tis. Kč.SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022