Zbudování závlahy fotbalového hřiště - Veřejná zakázka 2/2018

Aktualizace: 10. zář 2018

Začátkem roku 2018 požádal fotbalový klub vedení obce, zda by bylo možné vyřešit automatické zavlažování trávníků hřiště, kde je travnatý povrch. Obec každý rok poskytuje sportovnímu klubu TJ Sokol Troubsko nemalé finanční dotace a váží si toho, že se fotbalu věnují hlavně děti a dospívající mládež. Zbudování závlahy formou dotace sportovnímu klubu nebylo možné, protože pozemek je ve vlastnictví obce. Proto byl požadavek v únoru projednán na radě obce a bylo rozhodnuto o vyhlášení této veřejné zakázky. Následně proběhl výběr dodavatele. V dubnu zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem – firmou Sportovní a travnaté povrchy s.r.o., Brno a pověřilo starostku k podpisu smlouvy. Vlastní realizace této investice proběhla v měsících červenec a srpen a cena díla byla ve výši 339 tis. Kč.

SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022