Veřejná zakázka 15/2017 Obnova zahrada MŠ Troubsko (2018)
Část před mateřskou školou byla zarovnána, osázena novým travním porostem a bylo zde vytvořeno malé dětské hřiště. Část zahrady s herními prvky byla obohacena o bezpečnou multifunkční plochu s povrchem SmartSoft. Zde se kromě rozvoje pohybových dovedností budou moci děti také vydovádět pod mlžícím majákem. Malý zahradní domeček byl nahrazen větším.

Zhotovitelem dětského hřiště – instalace horních prvků a vyhotovení dopadových ploch byla společnost 3D PROGRAM, s.r.o. z Otrokovic. Celková cena uhrazená tomuto dodavateli činila 574 tis. Kč. Další finanční prostředky byly vynaloženy na nový travní porost, okolní zemní práce, dodávku zahradního domečku atd. Děti jsou pro budoucnost obce velmi důležité a vedení obce věří, že finanční výdaje ocení o rodiče dětí navštěvujících naši MŠ.
SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022