Veřejná zakázka 14/2018 Zařízení dětského hřiště na Veselce


Sportovní klub Veselka je jedním z míst, kde se scházejí občané této místní části Troubska. Obec Troubsko toto sdružení dlouhodobě finančně podporuje. V roce 2018 k finanční dotaci připojila ještě dodávku a montáž herního prvku s názvem „tří věžová sestava“ v ceně téměř 160 tis. Kč.SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022