Restaurování Božích muk před domem č.p. 71 v Troubsku - Veřejná zakázka 12/2018
Za finanční spoluúčasti Jihomoravského kraje jsme restaurovali památku sloupová Boží muka před domem č.p. 71 na ulici Nár. odboje v Troubsku.

Kulturní památka byla velmi poškozená. Celý povrch Božích muk překrývala vrstva tvrdé cementové omítky, která ve velkých plochách na mnoha místech, zejména na soklu, opadávala. Obnažené cihlové zdivo bylo prosáklé vzlínající vlhkostí, spárovací malta se vydrolila. Cílem restaurátorských prací bylo zastavení degradace památky a celkové zlepšení jejího estetického vzhledu.

Oprava proběhla ve spolupráci se zkušenou firmou S_LUKAS s.r.o., Brno. Celkové náklady opravy byly ve výši 130.680 Kč, z toho dotace Jihomoravského kraje byla ve výši 46 tis. Kč.
SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022