Výsadba nových stromů (2015)

Aktualizace: 20. čvc 2018


Na jaře roku 2015 jsme pokračovali v úpravách odpočinkové zóny pod kostelem. Na ulici Lišky bylo vysázeno 13 kusů alejových stromů a odfrézováno 8 kusů pařezů, které zůstaly po vykácených stromech. Dále jsme pod kostelem vysázeli dva nové stromy.


Firma, která výsadbu prováděla, v rámci sadovnických prací vyfrézovala všechny pařezy na ulici Polní. Vyfrézování těchto pařezů ušetří údržbě obce množství času při sekání trávy, kdy se příkopové rameno muselo pracně těmto pařezům vyhýbat.SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022