Stavební akce v roce 2015


Začátkem roku schválilo nové zastupitelstvo obce rozpočet na rok 2015. Ten byl základem všech významných investičních akcí. Většinu akcí se podařilo nejen naplánovat, ale také dokončit. Co se týká stavebních prací, tak jmenujme ty nejvýznamnější:

- oprava chodníků na ul. Ostopovická (pravá strana směrem k železniční trati) – 535 tis. Kč – realizováno duben – květen 2015;

- přeložka dešťové kanalizace na ul. Školní – 964 tis. Kč, realizováno duben až červen 2015;

- oprava povrchu komunikace na ul. Luční – 2,6 mil. Kč, realizováno červen až srpen 2015;

- Stavební úpravy v budově ZŠ - výdejna stravy – 984 tis. Kč – realizováno červenec a srpen 2015;

- Oprava dešťové kanalizace lokalita "Za farou – 906 tis. Kč, realizováno říjen až prosinec 2015;

Realizováno bylo v tomto roce mnoho dalších drobných akcí.


SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022