Restaurování soch u kostela (2017)Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce s názvem Restaurování soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého v rámci projektu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017 jsme mohli provést restaurování obou zmíněných soch.


Sochy byly pokryty koloniemi náletových rostlinných kultur a částečně vrstvou volných atmosférických depozitů. Socha sv. Floriana, která je umístěna pod jehličnatými stromy, byla daleko méně znečištěna než socha sv. Jana Nepomuckého, od níž je vegetace vzdálenější. Druhotné doplňky z minulého zásahu v roce 2009 nebyly nijak výrazně poškozeny, zvláště větší rekonstrukce, jako je modelace vědra a pravé ruky, praporu a levé ruky sv. Floriana a doplňky podstavce u sochy sv. Jana Nepomuckého byly v dobrém stavu. Lokálně se objevily drobné povrchové trhliny mezi napojením materiálu doplňku a originálu především u sochy sv. Floriana.


Záměrem obnovy bylo sejmutí povrchového znečištění a rekonzervace stávajícího stavu s lokálním doplněním drobných defektů. Jinak řečeno, dosáhnout prodloužení efektu komplexního restaurátorského zásahu v roce 2009.SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022