Říká Ing. Blanka Končická MBA:

1. Proč kandiduji na místostarostku? V průběhu volebního období 2014 – 2018 jsem získala zkušenosti na pozici místostarostky. Jsem aktivní člověk v mnoha směrech – například dost sportuji, zajímám se o zdravý životní styl. Mám zajímavou práci ve školství a společně s profesními zkušenostmi mohu pro obec vykonat ještě spoustu práce.2. Proč mne komunální politika baví? Dvě volební období je dlouhých osm let, kdy jsem poznala, jak to v obci chodí. Pozitivní ohlasy občanů jsou důka- zem toho, že obec funguje dobře. Pokud se například podaří dokončit nový územní plán, chod obce může být ještě efektivnější. Také Troubsko by se mohlo časem ucházet o titul „Vesnice roku“...


3. Proč je žádoucí, aby SNK navázalo na stávající sprá- vu obce? V roce 2010 jsem o fungování obce mnoho nevěděla. V začátku jsem se rozkoukávala a hledala oblast, ve které bych mohla být obci prospěšná. Stejným procesem podle mne musí projít každý, kdo se stane komunálním nováčkem. SNK má na kandi- dátce lidi, kteří mají v komunální politice zkušenosti. Proto pokračování SNK ve vedení obce je logickým krokem do budoucna.

SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022