Pořádali jsme 7. ročník vánočního jarmarku (2017)První prosincovou neděli, která byla první adventní - 3. prosince 2017 se uskutečnil již

7. ročník řemeslného vánočního jarmarku. Znamená to tedy, že první jarmark se uskutečnil v roce 2011 a stal se pravidelnou akcí obce.


Několik postřehů z prvního jarmarku:

- Proběhl v neděli 27. listopadu 2011;

- Sešlo se 12 vystavovatelů, kteří nabídli vše možné, od adventních věnců přes rukodělné práce našich žáků MŠ a ZŠ až po krmítka pro ptáčky od dětí z dětského domova v Náměšti nad Oslavou;

- Vstupné bylo dobrovolné a podařilo se vybrat částku 10.400 Kč, která byla v prosinci předána řediteli Mgr. Řihánkovi k nákupu pomůcek a jiných potřeb pro děti navštěvující školky a školu;

- Zaměstnanci OÚ napekli vánoční cukroví, nasušili křížaly a připravili výborný punč a teplou medovinou, kterou poskytl sponzor rodina Veverkova z Bosonoh;

- Na závěr jarmarku vystoupily děti z MŠ a ZŠ a poté se všichni odebrali na slavnostní rozsvícení stromečku v parku na návsi.


A jak probíhal zatím poslední sedmý ročník:

- Produkty na jarmarku nabízelo 16 prodejců;

- Paní Záděrová s nabídkou adventních svícnů a rodina Vavruškových s textilními výrobky jsou stálicemi na jarmarku a zúčastnili se všech ročníků;

- Nově se jarmarku zúčastnil prodejce koření od Davídka a Doktor čaj;

- Tradičně byl pro návštěvníky připraven čaj a vánoční punč;

- Na závěr jarmarku vystoupily děti z MŠ a ZŠ Troubsko. Hudební pásmo plné písniček, her a básniček s vánoční tématikou zaujalo všechny přítomné diváky.

- Akce byla ukončena slavnostním rozsvícení vánočního stromu na návsi (na ulici Školní) a zpěvem vánočních koled.SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022