Připomenutí jak se budovala hnízda na třídění odpadu v letech 2010 - 2014


Koncem roku 2010 byla v obci zřízena pouze tři hnízda *) – u kostela, u prodejny a u kapličky na Veselce – a na nich bylo umístěno 11 nádob. Na uvedených místech byly umístěny nádoby na třídění plastů a skla (bílého a barevného). Papír ani bio-odpad se v té době netřídily a většinou se tyto suroviny staly součástí směsného komunálního odpadu.

První nové hnízdo vzniklo v zástavbě za kostelem na ulici Ostopovická v dubnu 2011. Do všech čtyř hnízd byly nově umístěny nádoby na papír.

V červnu 2012 se začal třídit bio-odpad a do čtyř stávajících hnízd navezly nádoby na bio-odpad. Občané tak měli možnost organizovaně ukládat posekanou trávu a jiné ekologicky zlikvidovatelné zbytky.

Další dvě hnízda byla vybudována v srpnu 2012 na ulicích Národního odboje u sokolovny a Zámecká u autobusové zastávky.

Ani těchto šest hnízd nestačilo, a proto obec přistoupila ke zřízení dalších dvou hnízd, která vznikla v říjnu 2013 na ulicích Ostopovická vedle garáží a na Veselce, ulice U rybníka.

Deváté hnízdo vzniklo v červenci 2014 na ulici Družstevní.

Aktuálně bylo v Troubsku na konci roku 2014 9 hnízd s počtem 50 nádob na třídění odpadu. V některých hnízdech byly ještě umístěny nádoby na sběr elektroodpadu nebo textilu a v prostorách obecního úřadu se prováděl sběr baterií a žárovek od občanů.

Jaké byly cíle obce v oblasti odpadového hospodářství v dalším období?

- počet hnízd by se mohl ještě navýšit. Ideální je, aby průměrný počet obyvatel připadajících na jedno hnízdo byl 148 obyvatel. Použijeme-li tento průměrný počet pro naši obce, pak vychází cca 15 hnízd na území Troubska. Jako vhodnou lokalitou pro umístění dalších nádob je určitě zástavba rodinných domů za kostelem. A našla by se i jiná místa.

- důležitým cílem nového vedení obce by mělo být zřízení sběrného dvora. Místo už máme vytypované a proto by mohla být zahájena v roce 2015 práce s tím související.

- po zkušenostech z podzimních měsíců letošního roku bude nutné posílit na jaře 2015 počet nádob na bio-odpad;

- na základě novelizace zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech musí obec systémově řešit od ledna 2015 třídění kovů.

*) Pro vysvětlení – hnízdo je oficiální označení místa, kde jsou umístěny separační nádoby.


SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022