Oprava zábradlí na ulici Školní - Veřejná zakázka 5/2018
Pro opravu zábradlí na ulici Školní byla na základě výběrového řízení zvolena společnost RESPO, spol. s.r.o. se sídlem v blízkosti opravovaného zábradlí. Celkové náklady opravy byly ve výši 1 225 tis. Kč. Stavební práce se staly o to složitější, protože je bylo nutné zkoordinovat s opravami chodníků a veřejného osvětlení, které prováděla jiná firma. Dílo se podařilo a 31. srpna podepsala starostka obce za stranu objednatele Protokol o předání a převzetí prací s výsledkem „bez vad a nedodělků“.


Na přiložených fotkách můžete vidět vlevo staré zábradlí a vpravo opravené zábradlí troubskou firmou RESPO.SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022