Oprava tří lávek přes Aušperský potok - Veřejná zakázka 19/2018
Současným trendem je po nepříjemných událostech, kdy se zřítilo několik lávek provádět kontrolu mostů, mostků a lávek. Stejným způsobem postupovalo i vedení obce a nechalo autorizovanou firmou prověřit lávky přes Aušperský potok. Na základě výsledků kontroly pak byly vybrány tři lávky, které by mohly ohrozit bezpečnost občanů. K provedení opravy byla vybrána společnost PS MOZADO s.r.o., která se už podílela v minulosti na několika investičních akcích. Celkové náklady opravy byly ve výši 541 tis. Kč a opravou prošly lávky v parčíku,u prodejny Hruška a u základní školy.SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022