Oprava komunikace Luční (2015)

Aktualizace: 20. čvc 2018V pondělí 1. června 2015 začala oprava komunikace na ul. Luční. Vítězný uchazeč výběrového řízení společnost PRESTAV spol. s r.o., Brno měla stavební práce dokončit v souladu s objednávkou nejpozději do konce srpna. Stavební práce byly nakonec ukončeny už 10. července. Cena za opravu byla vysoutěžena ve výši 2,6 mil. Kč včetně DPH.


Cílem opravy povrchu ulice Luční bylo vybudovat:

- povrch v provedení zámkové dlažby;

- osvětlení na jedné straně ulice;

- na konci ulice (směrem k potoku) tzv. obratiště, které bude využito zejména pro potřeby Integrovaného záchranného systému.


Samozřejmě, že tím hlavním cílem bylo zlepšit podmínky bydlení pro obyvatele ulice.

Poděkování patří všem, kteří se na realizaci díla podíleli – zaměstnancům stavební společnosti PRESTAV spol. s r.o., projektantovi Ing. Švestkovi a občanům ulice Luční za součinnost a trpělivost.
SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022