3x proč s Vítězslavem Volánkem

Aktualizace: 20. čvc 20181. Proč kandiduji na starostu?

V obci jsem dlouhodobě aktivní, zajímám se o její vzhled, dění a život. V komunální politice jsem navíc již angažovaný, posun ke starostování tedy považuji za logický a v kontextu mé dosavadní činnosti ospravedlnitelný.

2. Proč budu silným a viditelným starostou?

Myslím si, že hlavně proto, jak funkci starosty vnímám. Za jeden z hlavních smyslů starostování považuji spojování lidí a podporu jejich zájmů a činností, které vytvářejí pro blaho obce. Mým záměrem je vytvořit úřad, který bude lidem blízko. Úřad, kam nebudou mít obavu přijít a řešit své problémy a zájmy. Úřad, který nebude zbytečně zdržovat, obtěžovat a kde se lidé rozumně domluví.


3. Jaké jsou mé priority a proč je chci realizovat? Živá a aktivní obec je zároveň obcí prosperující. Jako místního rodáka je mojí silnou stránkou důkladná znalost Troubska, problémů a potřeb, které v něm přetrvávají.

Proto si myslím, že dokážu obec řídit nejen z hlediska každodenních potřeb a problémů, ale že vnímám také dlouhodobější a složitější záležitosti, jejichž zohlednění je nutné pro koncepční rozvoj Troubska.

SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022