SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022

VIZE A ZÁMĚRY

Běžný život obce se neobejde bez neustálé péče o její majetek. Tím jsou například chodníky a silnice,
ale také další plochy. Důležitá je také úroveň služeb, které obec zabezpečuje a jejich rozvoj. Nezastupitelná je úloha obce v péči o památky a její zájem o činnost

Řada plánů a záměrů přesahuje délku jednoho volebního období. To ale neznamená, že se do jejich uskutečnění nemá Troubsko pouštět. Proto chceme navrhnout a s občany Troubska veřejně projednat plán střednědobého rozvoje obce.

Střednědobým rozvojem myslíme výhled na další dvě volební období.

PÉČE O BĚŽNÝ ŽIVOT V OBCI

» Dokončíme a schválíme územní plán obce. Ačkoliv se jedná o koncepční dokument, jeho schválení je podmínkou uskutečnění řady užitečných akcí.

» Soustředíme se na dokončení rekonstrukce ulice Školní. Dobudujeme asfaltový povrch na ulicích, kde dosud chybí – Družstevní, ulice Hraničky – či Za farou. Opravíme propadlé chodníky a dobudujeme nové. Tam, kde to bude možné, nahradíme nevyhovující materiály a rozbité povrchy chodníků či parkovišť ušlechtilými materiály jako je například přírodní kamenná dlažba.

» V majetku obce je řada historických polních cest. Začneme s jejich obnovou a půjde-li to, osadíme okolí cest zelení a vybudujeme u nich lavičky, odpočívadla a naučné tabule. Vzniknou tak příhodná místa na procházky, ale také na cykloturistiku. Se sousedními obcemi navážeme jednání, aby tyto stezky pokud možno navazovaly a umožnily propojení s okolím.

» Zasadíme se o rekonstrukci mateřské školy tak, aby její budova splňovala nejmodernější nároky a potřeby dětí. V ideálním případě rozšíříme její kapacitu.

» Dále budeme pokračovat v péči o základní školu.

» V návaznosti na potřeby občanů budeme pokračovat s rekonstrukcí budovy obecního úřadu s cílem zachovat a rozšířit stávající nabídku služeb a lékařské péče.

» Budeme pokračovat v efektivnosti odpadového hospodářství. V souladu s územním plánem vybudujeme v obci sběrný dvůr.

STAROST O PAMÁTKY

» Troubsko je význačné velkým množstvím památek. O ty, které jsou v majetku obce, se nadále budeme pečlivě starat. Zasadíme se o to, aby se historické monumenty dostaly na svá tradiční místa – jako jsou například Boží muka na hřbitově, jež historicky patří na ulici Pod Vinohrady.

» Ve spolupráci s dalšími vlastníky památek, například s římskokatolickou farností, budeme pečovat o jejich vzhled a údržbu. Péči zasluhuje například troubský kostel.

» Zajistíme úpravu hřbitova, konkrétně rozvod vody, úpravu cest či opravu hřbitovní zdi. Opravíme schody z ulice Lišky a okolí hřbitova. Na těchto úpravách a opravách zajistíme finanční spoluúčast okolních obcí, které hřbitov také využívají.

» Nasvítíme vhodné a významné památky, jako je například kaple či kříže.

INFORMOVANOST

» Zpřehledníme a zmodernizujeme podobu webových stránek obce.

» Zachováme vydávání zpravodaje Troubský hlasatel.

» Rozšíříme možnosti informování občanů pomocí moderních technologií typu e-mail či SMS.

SPOLKY A VOLNÝ ČAS

» Ve spolupráci se spolky budeme pečovat o budovy a prostory, které využívají – jedná se například o Katolický dům, fotbalové hřiště či sokolovnu.

» Vedení obce se bude o činnost spolků živě a aktivně zajímat.

» Formou dotací budeme podporovat pestrou činnost sdružení a spolků.

» Opravíme stávající dětské hřiště tak, aby zapadalo do prostoru nového víceúčelového hřiště.

» Zasadíme se o výsadbu stromů a celkové zkrášlení vzhledu obce.

BÍLÁ KNIHA ROZVOJE

» Odkup, rekonstrukce a využití troubského zámku.

Areál zámku představuje pro obec obrovský potenciál. Zároveň se jedná o černou kaňku na její tváři – zámek a okolní budovy totiž chátrají a zdaleka nevytváří dominantu a ozdobu obce.

» Palčivá je problematika obchvatu obce tak, aby se Troubsku maximálně vyhnuly kamióny.

» Nebezpečný a nepřehledný je troubský železniční přejezd. Cílem by mělo být přimět odpovědné orgány a vlastníky k přijetí opatření – například zvýšení, přemostění, instalace závor – která by snížila jeho rizikovost. Se železničním přejezdem souvisí také celková úprava a kultivace prostranství, které ho obklopuje.

» Dlouhodobý úkol je péče o zeleň v Troubsku.

» Výčet témat není samozřejmě úplný, rozvoj obsahuje také témata, jako jsou sport a volný čas, podnikatelské podmínky či školství. ​

Please reload